25 000 000 лв.
Продава промишлен имот в Варна

Имотът е добавен в 21:04 часа на 06/01/2023 
 Обявата е разгледана 386 пъти
Заинтересовани ли сте за този имот? Звъннете на 0895756777 Направи запитване

Допълнителни спецификации за имота

  • Хале
  • Склад
  • С работещ бизнес
  • Трифазен ток
  • СОТ
  • Санитарен възел
  • Видео наблюдение
  • Добро състояние

Описание на имота

92 000м2 зърнобаза

24 000 м2 РЗП

общ капацитет над 70 000 тона.

4209 декара собствена земяБетонен силоз с капацитет 20’000 тона е съставен от 16 клетки с капацитет от 1’000 до

1’300 тона всяка, в зависимост от хектолит- ровата маса на зърното и 6 междинни клетки, всяка с капацитет от 300 тона.

Зърното се зарежда в силозните клетки посредством редлери и и елеватори през две приемни шахти.

Метални баки, тип ЛИПП система, 10 на брой, всяка с капацитет от 3’000 тона, осигуряват общ складов капацитет от 30’000 тона. Товаро-разтоварните операции

по зърното се извършват посредством редлери и елеватори.

Зърнобазата разполага с две сушилни: една към бетонния силоз с капацитет от 20’000 тона, и втора: към металните баки, система ЛИПП. Двете сушилни позволяват

приемането на зърно с влага, по-висока от допустимата за доброто и качествено съхранение на зърното. При сушенето съдържанието на влага се намалява до желаната стойност.

В зависимост от процента влага, всяка сушилня има капацитет на сушене от 750 до 1’500 тона за 24 часа. Към всяка сушилня има приемна шахта и бункер с капацитет от 300 тона.Сушилните работят на газ и двете са подходящи за сушене на всякакъв вид зърно.

Двете сушилни са директно свързани към силозните клетки и съответно металните баки, като зърното може да се товари в камиона и по гравитачен път.

Аспирационна система и филтри в силоза

Редлери и разпределителни клапани към силозните клетки

В Зърнобазата има 8 навеса с капацитет от около 1’000 тона всеки.Изброените съоръжения са оперативно разположени, което позволява предоставянето на качествени услуги. Приемането на зърното може да става едновременно от пет приемни точки. Така се спестява време при приемането,

въпреки сепарирането на отделни партиди по определени качествени параметри. Качеството и съответните процеси по зърното при съхранението се контролират дистанционно.

Осигурен е непрекъснат 24 часов контрол на температура и влага на зърното оп време на съхранението.

Базата разаполага с две електронни везни.

Лабораторията в базата е оборудвана с апаратура за анализ на зърното.

Осъществява се 100 % качествен и количествен контрол при вход и изход на зърното.Квалифициран персонал в лаборатрията извършва анализи по експресен и класически методи на качеството на зърното (влага,

хектолитър, глутен, протеин, падащо число, масленост и др.)

За извършването на дейността по съхраняване на зърното, дружеството ползва селскостопански машини и товарач.

За улесняване доставката на зърно до базата или пристанището, дружеството разполага с превозни средства. Базата се охранява денонощно.Зърнобазата разполага с два пункта за пробовземане, бензиностанция, мивка и работилница.

Цена 25 000 000 лева